Styret

For perioden mai 2024 – april 2025 består styret av følgende personer:

  • Styreleder – Cathrine Skjelle
  • Nestleder/kasserer – Rasmus Børresen
  • Styremedlem – Åsa Holtsmark
  • Styremedlem – Jørn Walseth

Mailadressen er vallerudvel@gmail.com

Vi har også egen facebookside.

Vallerud Vel

I hjerte av Lørenskog