Kategoriarkiv: Info

Innkalling til årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Vallerud Vel.

Tid – 27.april kl 19.30.

På grunn av Covid 19, vil møtet avholdes digitalt. Påmelding skjer ved melding til vallerudvel@gmail.com. Link til møtet sendes ut i forkant.

Saker som ønskes behandlet på møtet, må være levert styret på epost innen 20.april.

Agenda:

1. Åpning og valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne referatet

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsberetning fra styret

4. Regnskap og budsjett

5. Valg

6. Innkomne forslag

7. Eventuelt

Vel møtt!

Hei alle Vallerud beboere

Da er det tid for å betale årets medlemskontingent. Kr. 250,- til kontonummer 7877 08 54007.


Vallerud vel er velforeningen for oss som bor på Vallerud i Lørenskog kommune. Vi jobber med å skape trivsel for oss som bor her, samt at vi drifter velhuset vårt. Velhuset vårt er det samme bygget som barnehagen Takt og Tone disponerer til daglig, og ligger i Gamleveien 69 ved innkjøringen til Glenneveien.

Velets formål er å skape et trivelig og trygt bo- og nærmiljø for alle oss som bor og ferdes på Vallerud. Vi har en god dialog med kommunen, og følger opp at vedlikehold av f.eks. turveier, grøntområder og lekeområder blir utført. 

For å opprettholde dette arbeidet trenger vi at dere som bor i området engasjerer dere, både gjennom medlemskap og gjerne også med gode innspill for nærmiljøet vårt.

Som medlem har du tilgang til å leie velhuset i helgene, og dere har fortrinnsrett til barnehageplass i Takt og Tone barnehage som holder til i velhuset.