Kategoriarkiv: Info

Vårrydding

Nå er det igjen tid for å rydde opp i nærmiljøet.

Aksjonen gjennomføres i perioden 29.04. til 10.05 (uke 18-19).

Vårrydding handler om å samle inn avfall som plast, papir, flasker og lignende. Ikke stein, grus og hageavfall.

Det skal ryddes i nærområdet, på gangveier, på lekeplasser, i parker osv.

Avfall som skal hentes skal samles på ett sted. Kommunen henter sekker øverst i Haukeveien og utenfor velhuset.

Det er kun gjennomsiktige sekker som kan benyttes. Trenger dere sekker, så ta kontakt for henting.

Frist for å få sekker hentet av kommunen er torsdag 9.mai

Årsmøte 2024

ÅRSMØTE 2024

Torsdag 25.APRIL KL. 19.30

Styret innkaller herved til årsmøte på Egon, Triaden

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen torsdag 18.april. 

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!

Styret v/leder

Cathrine A. Skjelle

vallerudvel@gmail.com

vallerudvel.no

Årsmøte 2023

Styret i Vallerud Vel innkaller til årsmøte mandag 17.april kl 19.00.

Denne gangen avholdes møtet på Egon, Triaden.

Innkommende forslag må være levert styret innen 10.april. Eventuelle forslag sendes til vallerudvel@gmail.com.