Alle innlegg av Cathrine Skjelle

Årsmøte 2024

ÅRSMØTE 2024

Torsdag 25.APRIL KL. 19.30

Styret innkaller herved til årsmøte på Egon, Triaden

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen torsdag 18.april. 

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!

Styret v/leder

Cathrine A. Skjelle

vallerudvel@gmail.com

vallerudvel.no

Årsmøte 2023

Styret i Vallerud Vel innkaller til årsmøte mandag 17.april kl 19.00.

Denne gangen avholdes møtet på Egon, Triaden.

Innkommende forslag må være levert styret innen 10.april. Eventuelle forslag sendes til vallerudvel@gmail.com.

RUSKEN – for et renere nærmiljø!

Årets vårryddeaksjonen i Lørenskog kommune gjennomføres i uke 18 og 19. – 2. – 13. mai.

Søppel og annet skrot langs veiene samles i gjennomsiktige sekker. (ikke svarte). Det er ikke tillatt å fylle sekkene med hageavfall eller sand/grus.

Dersom du trenger sekker, kan disse hentes ved velhuset, nærmere bestemt under HC-rampa.

Kommunen henter fylte sekker på følgende steder:

– Ved velhuset

– Øverst i Falkeveien

– I Haukeveien ved fotballplassen

Vi håper så mange som mulig bidrar for et renere nærmiljø 🙂