Innkalling til årsmøte 2022.

Vi i styret innkaller herved til årsmøte for Vallerud Vel.

Sted og tid: Vallerud Vel, Gamleveien 69 – 27. april kl 19:30.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen onsdag 22. april.

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!