Samlestativ for postkasser

 

De fleste av beboerne i vellet har fått brev fra Posten hvor vi anmodes å samle postkassene i samlestativ .

Styret har sett litt på saken, og har blant annet innhentet tilbud fra noen tilbydere av slike løsninger. Foreløpig ser det ut til at disse løsningene er relativt dyre, og vi ser også for oss noen utfordringer i forhold til plassering og vanskeligheter med å hente posten for funksjonshemmede.

Da Posten utformer brevet som en anmodning, og ikke et pålegg, forsøker vi oss i første omgang med et protestskriv.  Det er litt usikkert hvor langt vi kommer med dette, men da får vi i hvert fall litt tid på oss til å vurdere ulike løsninger.

 

Dersom flere husstander, uavhengig av vår prosess,  ønsker å gå sammen om dette, er det selvsagt fritt fram for det.