Endring ved leie av velhuset

Nytt fra 2018

Det er nå kun mulig for betalende medlemmer av Vallerud Vel å leie velhuset.

Prisen for en helg er kr 4500. Dette inkluderer vask av lokalet i etterkant.