Årsmøte 2015

Årsmøtet for 2015 avholdes torsdag 21.april kl. 19.30.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må leveres på epost til styret innen torsdag 14.april.

De av medlemmene i styret som står på valg, har sagt seg villige til gjenvalg. 🙂