RUSKEN 2015 I UKE 19

rusken_logo_1

Rusken-aksjonen gjennomføres i uke 19, 4. – 8.mai. Kun sekker fra kommunen godkjennes. Nærmere informasjon om hentetid og leveringssted kommer senere.