Årsmøte 2014

Vallerud Vel inviterer til årsmøte torsdag 9.april kl. 19.30.

Stedet er velhuset i Gamleveien 69. Det blir enkel bevertning.

Dagsorden

  1. Åpning og valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Saker fra styret. Forslag om endring av pkt 4 i vedtektene.
  7. Nytt om trafikksaker
  8. Innkomne forslag
  9. Eventuelt