På tide å betale årets kontingent

I disse dager legges en giro med medlemskontingent  i alle postkasser i vellets område.

Innbetalt kontingent  bidrar til drift av velhuset, noe som igjen kommer alle våre leietakere til gode.

Støtt opp om ditt nærområde og betal kontingenten. 🙂

Har du ved en feiltakelse kastet giroen eller mistet den, så ta kontakt med oss på vallerudvel@gmail.com, så får du en ny.