Årsmøte 2023

Styret i Vallerud Vel innkaller til årsmøte mandag 17.april kl 19.00.

Denne gangen avholdes møtet på Egon, Triaden.

Innkommende forslag må være levert styret innen 10.april. Eventuelle forslag sendes til vallerudvel@gmail.com.

RUSKEN – for et renere nærmiljø!

Årets vårryddeaksjonen i Lørenskog kommune gjennomføres i uke 18 og 19. – 2. – 13. mai.

Søppel og annet skrot langs veiene samles i gjennomsiktige sekker. (ikke svarte). Det er ikke tillatt å fylle sekkene med hageavfall eller sand/grus.

Dersom du trenger sekker, kan disse hentes ved velhuset, nærmere bestemt under HC-rampa.

Kommunen henter fylte sekker på følgende steder:

– Ved velhuset

– Øverst i Falkeveien

– I Haukeveien ved fotballplassen

Vi håper så mange som mulig bidrar for et renere nærmiljø 🙂

Innkalling til årsmøte 2022.

Vi i styret innkaller herved til årsmøte for Vallerud Vel.

Sted og tid: Vallerud Vel, Gamleveien 69 – 27. april kl 19:30.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen onsdag 22. april.

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!

I hjerte av Lørenskog