Våre oppgaver

  • Arbeide med trafikksikkerhet og et trygt bomiljø.
  • Dugnadsarbeid i forbindelse med vedlikehold og for å holde det rent og trivelig i nærmiljøet.
  • Følge opp at vedlikehold av lekeområder, samt turveier og grøntområder blir utført.
  • Drift av velhuset.
  • Oppfølging ovenfor kommunen og andre om fremlagte planer og forslag.

I hjerte av Lørenskog