Utleie av velhus

Orientering og betingelser for leie 2020

Vallerud Vel sitt velhus ligger i krysset Gamleveien/Glenneveien. Adressen er Gamleveien 69, 1476 Rasta.

Vi leier ut lokalet i helger, og leietaker disponerer velhuset fra fredag kl 18.00 til søndag.
Det er kun betalende medlemmer av Vallerud Vel som kan leie velhuset.

Prisen for leie er kr 4.500,-

Ved interesse for utleie, ta kontakt på vallerudvel@gmail.com eller via Facebook.

EKSTRA RUTINER PÅ GRUNN AV COVID 19:

Leietaker må stille med en person som er smittevernansvarlig. Vedkommende skal:

  • sitte ved et bord ved inngangen
  • sørge for at alle som kommer inn vasker hendene med antibac
  • notere navn og telefonnummer til alle som kommer inn
  • oppgi sitt mobilnummer til alle deltakere
  • gi beskjed til alle om at de må melde til smittevernansvarlig umiddelbart dersom de får sykdomssymptomer i dagene etter besøket i velhuset
  • smitteansvarlig varsler kommunehelsetjenesten og levere listen over deltakere dit. Vallerud Vel skal også varsles.
  • Vallerud Vel er ansvarlig for at antibac er tilgjengelig ved inngangen og på toalettene. Alle flasker må settes igjen etter at leieforholdet er avsluttet. 
  • Bord og stoler må vaskes etter bruk.

Husk 1-metersregelen!

Det vil komme et tillegg på kr 300,- for å dekke ekstra vask på grunn av korona-situasjonen. 

I hjerte av Lørenskog