Styret

For perioden mai 2020  – april 2021 består styret av følgende personer:

  • Styreleder – Cathrine Skjelle
  • Nestleder/kasserer – Rasmus Børresen
  • Styremedlem – Cathrine Massey
  • Styremedlem – Knut Olav Gulbrandsen
  • Styremedlem – Monica Janzso

Mailadressen er vallerudvel@gmail.com

Vi har også egen facebookside.

Vallerud Vel

I hjerte av Lørenskog