Styret

For perioden mai 2019  – april 2020 består styret av følgende personer:

  • Leder – Cathrine Skjelle
  • Kasserer – Rasmus Børresen
  • Styremedlem – Cathrine Massey
  • Styremedlem – Knut Olav Gulbrandsen

Mailadressen er vallerudvel@gmail.com

Vi har også egen facebookside. Vallerud Vel

I hjerte av Lørenskog