Vellets fellesområder

Vallerud Vel disponerer et par fellesområder for vellets beboere. Ett av disse er det store området mellom Haukeveien og  Ørneveien. Dette området inneholder blant annet lekeplass og fotballbane. Resten av området skal kunne disponeres av alle. Det er derfor ikke tillatt å sperre for annen  bruk ved å sette opp trampoliner, hagemøbler eller annet.  Styret i Vallerud Vel håper at dette respekteres av alle.

 

RUSKEN 2018

Neste uke, 30.04. – 04.05., avholdes årets vårryddeaksjon.

Søppel og annet skrot langs veiene samles i gjennomsiktige sekker. (ikke svarte) Det er ikke tillatt å fylle sekkene med hageavfall eller sand/grus.

Dersom du trenger sekker, kan disse hentes ved velhuset, nærmere bestemt under HC-rampa.

Kommunen henter fylte sekker 4.mai på følgende steder:

– Ved velhuset

– Øverst i Falkeveien

– I Haukeveien ved fotballplassen

Vi håper så mange som mulig bidrar for et renere nærmiljø 🙂

 

 

Samlestativ for postkasser

 

De fleste av beboerne i vellet har fått brev fra Posten hvor vi anmodes å samle postkassene i samlestativ .

Styret har sett litt på saken, og har blant annet innhentet tilbud fra noen tilbydere av slike løsninger. Foreløpig ser det ut til at disse løsningene er relativt dyre, og vi ser også for oss noen utfordringer i forhold til plassering og vanskeligheter med å hente posten for funksjonshemmede.

Da Posten utformer brevet som en anmodning, og ikke et pålegg, forsøker vi oss i første omgang med et protestskriv.  Det er litt usikkert hvor langt vi kommer med dette, men da får vi i hvert fall litt tid på oss til å vurdere ulike løsninger.

 

Dersom flere husstander, uavhengig av vår prosess,  ønsker å gå sammen om dette, er det selvsagt fritt fram for det.

VIKTIG! Avfallshåndtering

Fra 1.januar 2018 må alle som leier velhuset, ta med eget avfall etter avsluttet arrangement. Dette skyldes strengere regler for kildesortering for næringsdrivende fra ROAF samt høye bøter dersom dette ikke overholdes. Vi i styret har ikke kapasitet til å følge opp at alle leietakere kildesorterer som de skal, og har derfor valgt løsningen der alle må ta med eget søppel hjem.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

 

I hjerte av Lørenskog