Kategoriarkiv: Info

Hei alle Vallerud beboere

Da er det tid for å betale årets medlemskontingent. Kr. 250,- til kontonummer 7877 08 54007.


Vallerud vel er velforeningen for oss som bor på Vallerud i Lørenskog kommune. Vi jobber med å skape trivsel for oss som bor her, samt at vi drifter velhuset vårt. Velhuset vårt er det samme bygget som barnehagen Takt og Tone disponerer til daglig, og ligger i Gamleveien 69 ved innkjøringen til Glenneveien.

Velets formål er å skape et trivelig og trygt bo- og nærmiljø for alle oss som bor og ferdes på Vallerud. Vi har en god dialog med kommunen, og følger opp at vedlikehold av f.eks. turveier, grøntområder og lekeområder blir utført. 

For å opprettholde dette arbeidet trenger vi at dere som bor i området engasjerer dere, både gjennom medlemskap og gjerne også med gode innspill for nærmiljøet vårt.

Som medlem har du tilgang til å leie velhuset i helgene, og dere har fortrinnsrett til barnehageplass i Takt og Tone barnehage som holder til i velhuset.

Vallerud Vel trenger deg! :-)

Hei kjære nabo!

Er du klar over at vi har et vel som du kan bli medlem av? 

Vi har et flott velhus som dere kan leie til store og små arrangementer.

Velhuset driftes av frivillige, men vi trenger flere!

Er du interessert i nærområdet, skolevei, lekeplasser etc, så bli med på laget! Vi trenger ny krefter!

Vi treffes på facebook, på hjemmesiden www.vallerudvel.no  og på epost vallerudvel@gmail.com.

Her er en oversikt over veiene som tilhører Vallerud Vel. (avgrensing; se kart)

Gamle BjørndalsveiGlenneveien
BjørndalsveienVallerudveien
LiaveienLerkeveien
FalkeveienErleveien
ØrneveienRugdeveien
HaukeveienIlaveien
RavneveienVallerudåsen nr. 91-133Gamleveien vest

 
kart