Alle innlegg av Cathrine Skjelle

Motta oppdateringer på E-post

Du har nå mulighet til å motta oppdatering på din epost hver gang det legges til noe nytt på hjemmesiden.

Dette er en fin mulighet til å holde seg oppdatert om hva som skjer i vellet, da det ikke lenger vil deles ut informasjon i postkassene.

Se felt for registrering til venstre på siden.

Årsmøte 2014

Vallerud Vel inviterer til årsmøte torsdag 9.april kl. 19.30.

Stedet er velhuset i Gamleveien 69. Det blir enkel bevertning.

Dagsorden

  1. Åpning og valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Saker fra styret. Forslag om endring av pkt 4 i vedtektene.
  7. Nytt om trafikksaker
  8. Innkomne forslag
  9. Eventuelt