Alle innlegg av Cathrine Skjelle

Årsmøte 2014

Vallerud Vel inviterer til årsmøte torsdag 9.april kl. 19.30.

Stedet er velhuset i Gamleveien 69. Det blir enkel bevertning.

Dagsorden

  1. Åpning og valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Saker fra styret. Forslag om endring av pkt 4 i vedtektene.
  7. Nytt om trafikksaker
  8. Innkomne forslag
  9. Eventuelt

 

På tide å betale årets kontingent

I disse dager legges en giro med medlemskontingent  i alle postkasser i vellets område.

Innbetalt kontingent  bidrar til drift av velhuset, noe som igjen kommer alle våre leietakere til gode.

Støtt opp om ditt nærområde og betal kontingenten. 🙂

Har du ved en feiltakelse kastet giroen eller mistet den, så ta kontakt med oss på vallerudvel@gmail.com, så får du en ny.

 

Nytt kjøkken

I slutten av desember måned fikk vi nytt kjøkken. Dette er vi godt fornøyde med, da det vi byttet ut ble installert samtidig med at huset ble bygd på begynnelsen av 80-tallet.

I denne omgang ble alle underskap og benkeplater byttet ut. I løpet av 2015 skal også overskapene fornyes.

Her er noen bilder fra prosessen:

IMG_1851
På grunn av en tidligere vannlekkasje, måtte noen fliser skiftes ut.
IMG_1869
Her er det ferdige resultatet.

IMG_1870