Årsmøte 2024

ÅRSMØTE 2024

Torsdag 25.APRIL KL. 19.30

Styret innkaller herved til årsmøte på Egon, Triaden

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen torsdag 18.april. 

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!

Styret v/leder

Cathrine A. Skjelle

vallerudvel@gmail.com

vallerudvel.no