Årsmøte 2023

Styret i Vallerud Vel innkaller til årsmøte mandag 17.april kl 19.00.

Denne gangen avholdes møtet på Egon, Triaden.

Innkommende forslag må være levert styret innen 10.april. Eventuelle forslag sendes til vallerudvel@gmail.com.