Årsmøte 2019

På grunn av koronaviruset avholdes årsmøtet noe forsinket.

Vi innkaller nå til møte mandag 25.mai kl 19.30 i velhuset, Gamleveien 69.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret, v/leder, innen mandag 18.mai.

Dagsorden

  1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Velkommen!