Vellets fellesområder

Vallerud Vel disponerer et par fellesområder for vellets beboere. Ett av disse er det store området mellom Haukeveien og  Ørneveien. Dette området inneholder blant annet lekeplass og fotballbane. Resten av området skal kunne disponeres av alle. Det er derfor ikke tillatt å sperre for annen  bruk ved å sette opp trampoliner, hagemøbler eller annet.  Styret i Vallerud Vel håper at dette respekteres av alle.