Innkalling til årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte for Vallerud Vel onsdag 25.april 2018.

Vedlagt følger innkalling med dagsorden

Minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innlevert styret ved leder innen 18.april. Bruk gjerne epost vallerudvel@gmail.com

Innkalling til årsmøte for 2017