VIKTIG! Avfallshåndtering

Fra 1.januar 2018 må alle som leier velhuset, ta med eget avfall etter avsluttet arrangement. Dette skyldes strengere regler for kildesortering for næringsdrivende fra ROAF samt høye bøter dersom dette ikke overholdes. Vi i styret har ikke kapasitet til å følge opp at alle leietakere kildesorterer som de skal, og har derfor valgt løsningen der alle må ta med eget søppel hjem.

Vi beklager de ulemper dette medfører.