Rusken

Årets vårryddeaksjon skal gjennomføres i uke 19, dvs 08. – 12.mai.

Vi satser på samme leveringssteder som  i fjor, og det er øverst i Haukeveien og utenfor velhuset i Glenneveien/Gamleveien.

Det er kun lov til å levere avfall i gjennomsiktige sekker, og det kan ikke settes sekker utenfor velhuset før i uke 19. Dette skyldes at velhuset leies ut til konfirmasjoner og andre hyggelige anledninger, og at det da må se ryddig ut på gårdsplassen.

Siste frist for levering av sekker, er torsdag 11.mai.