VALLERUDTRIMMEN

Vallerudtrimmens spreke deltakere

vallerudtrimmen

Vallerudtrimmen er godt i gang! Hver tirsdag 18.40 – 19.40.

Ta kontakt med Karin Kluge på tlf 99 24 73 30, eller møt opp til neste trening dersom du er interessert..